De gode er ofte fattige

Og når jeg tok boken fram nå etter å ha lest mange av hans bøker, får jeg inntrykk av at det bilde Dickens hadde av Jesu, har vært med på å gi form til de av Dickens personer som ikke er skadet av egoisme, begjær etter penger, makt og viktige posisjoner, men er preget av nestekjærlighet, omsorg, vennlighet, respekt, generøsitet og kjærlighet til naturen. Det er i sin kjærlighet det skiller seg ut, flere av disse gode i den siste boken jeg leste: “Dombey og sønn”, høres ut til å være skadet intellektuelt fra fødsler, eller senere av skader i hardt arbeid til sjøis, men deres kjærlighet har likevel til sist god virkning på noen de er glad i som ikke har skjønt hva som er de vesentlige verdier: Å elske Gud og sin neste som seg selv. (det siste får noen av de gode først tak i når deres kjære har skjønt at barn og medmennesker er viktigere enn makt/ ære/ tradisjoner osv.)  

De gode er ofte fattige, en jeg tror skal være utviklingshemmet, er rik, men lite opptatt av sine penger.

Jeg regner med at de fleste av våre medkatolikker er ganske godt kjent med Jesu liv, men kjenner seg litt eller mye ensomme når det ikke er mulig å møtes som vanlig hverken i kirken eller i andre sammenhenger.  Selv har jeg kjent det fint å leve med i Dickens bøker, bli minnet om hvor mange ulike måter det går an å være et menneske av god vilje, og hvordan vi kan skade andre, eller å forbruke mer enn det vi bør av hensyn til medmennesker nå og både dyr og mennesker i fremtiden. Og at vi under pandemien i større grad enn vanlig trenger å bli minnet på en vennlig og engasjerende måte. Det blir altså jeg av Dickens romaner. De er ikke helt lette å få kjøpt i bokhandler, men det går på nett, flere på engelske enn på norsk, og på mange andre språk. Og jeg regner med at han er bedre representert på bibliotekene.

At Dickens er opptatt av barn og rettferdig fordeling av samfunnsgoder og at hans bok hvor rettsvesenet i særlig grad blir framvist som måte å flytt penger fra folk som kommer i konflikt til advokater og dommer førte til endringer i Engelsk rettsvesen er nok godt kjent, men det at han ser ut til å bruke de gode egenskapene hos Jesus til å forme mennesker av god vilje, uten å opphøye annet ved dem en det som rører og gleder andre, men snillere enn folk flest er de ofte. 

Alt i alt anbefaler jeg mennesker som lik meg har mye tid, å lese en Dickens roman eller to i fastetiden.