Dere skal bli døpt i den hellige Ånd

Teksten vi leser i dag, er selve begynnelsen av boken ‘Apostlenes gjerninger’, forkortet Apg. Autor er evangelisten Lukas. Som allerede evangeliet, vier han også ‘Apostlenes gjerninger’ til en person med navn Teofilos. Kristi himmelfart er hendelsen som skiller de to bøkene. Evangeliet slutter med fortellingen om himmelfarten, Apostlenes gjerninger begynner med den.

I påsketiden har vi hørt om mange møter mellom den oppstandne Kristus og sine tilhengere, Maria av Magdala, kvinnene ved graven, de to disipler på veien til Emmaus, Tomas og de andre disiplene. Nå kommer den endelige avskjeden. Deretter vil ikke disiplene kunne se Jesus igjen på samme måte som de er vant til.

Før han forlater disiplene for godt lover Jesus dem en ny dåp: «Dere skal bli døpt i Den Hellige Ånd, om ikke mange dager.» Denne dåpen skal gi dem styrke for deres oppgave: «Og så skal dere være mine vitner – i Jerusalem, ut over hele Judea og Samaria, ja, like til jordens grenser.» Men disiplene er fortsatt kun opptatt av at Jesus her på jorden skal «gjenreise riket for Israel». Jesus setter opp et ganske annet scenario for dem: Vær mine vitner, gå og forkynn – helt til jordens grenser!

Hva skal de forkynne? Jo, vi har nok skjønt det etter de mange lesninger i påsketiden som gjorde det så klart: Disiplene og også vi skal forkynne Guds rike, et rike preget av kjærlighet og barmhjertighet. De og vi skal forkynne den kjærlige og barmhjertige Gud som elsker menneskene og skaperverket uten grenser, uten forbehold. Guds rike handler ikke om makt og herskap her på jorden. Disiplene har fortsatt ikke forstått det. De trenger sannelig den hellige Ånd som rådgiver og veileder for deres misjon. Jesus stiger opp i himmelen – for å gi plass til Ånden. Uten at Ånden i ordrette forstand inspirerer disiplenes tanker og hjerter, blir det ikke fremgang.

Også vi trenger den hellige Ånd som rådgiver og veileder. I dåpen har vi mottatt Ånden, i konfirmasjonen har vi fått bekreftet det. For en verdifull gave! Vi feirer denne gaven, feirer Åndens komme om ti dager i den høytidelige pinsefesten. Kom, hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter. Og tenn i dem din kjærlighets ild!

Bilder (HHM):
Pilegrimsgruppen fra St. Hallvard på vei til Himmelfartsklosteret på Oljeberget;
Oljeberget før soloppgang med kirketårnet til Himmelfartskirken til høyre;
Kuppelen i Himmelfartskirken på Oljeberget