Det er mange flere hellige mennesker enn vi tror og vet

Allehelgensfesten oppmuntrer til å komme nær originalen. På den ene siden minner den oss om at det er mange flere hellige mennesker enn vi tror og vet. Deres antall kan ikke telles.

Alle som oppriktig har fulgt Jesus i sine liv, tilhører denne mengden av hellige mennesker.

Og den andre tingen, som Allehelgensdag minner oss om, er kriteriene for hva som utgjør en original og hvordan du og jeg kan bli en original.

Jesus nevner disse kriteriene i saligprisningene i begynnelsen av Bergprekenen (Mt 5:1–12a). Han henvender seg til de mange menneskene som følger ham, og han mener dem når han lovpriser og velsigner dem som er fattige i Ånden: Dette er de som ikke kan tenke seg å gi opp sin tro på Gud fordi de forventer noe av Gud.

De triste: Dette er de som savner noen eller noe. I deres liv er det et tomrom som ikke lett kan fylles. De lengter etter oppfyllelse.

De saktmodige: De fremstår ikke som dominerende og mektige, de trenger ikke å få gjennomslag for sine egne agendaer, de vil ikke boikotte eller okkupere noe, de setter ikke sinnene i kok.

De som hungrer og tørster etter rettferdighet vet at bare rettferdighet for alle mennesker på jorden til slutt vil sikre fremtiden og freden.

De barmhjertige: Jeg ser folk foran meg som ikke bare bryr seg om skjebnen til ofrene av naturkatastrofer, men som pakker sakene sine og drar for å hjelpe. Jeg ser redningsarbeiderne som søker i Middelhavet etter de utallige gummibåtene med flyktninger som risikerer livet. Jeg ser de modige sykepleierne, lærerne og mange andre som har overvunnet sin egen frykt for smitte under koronakrisen for å være der for andre.

De som er rene av hjertet, som skaper fred, som blir forfulgt uansett grunn: Jeg tror at hver og en av oss har mennesker i tankene som Jesus her priser salige (vil si lykkelige).

Med hver av sine saligprisninger navngir Jesus et frø som kan være opphav for hellighet. Det er de forskjellige karismer, gaver og spesielle egenskaper som mennesker har fått, men ennå ikke utviklet. Disse trenger å bli vekket, å spire frem og bli fruktbare for Guds rike, den nye himmelen og den nye jorden, som vi alle lengter etter.

Når dere har hørt evangeliet på Allehelgensdag, har dere da ikke ved en eller flere av saligprisningene stoppet opp og tenkt: “Jesus mener meg! Han snakker om meg! For det er det jeg ser etter, det er det jeg vil, det finnes og ligger i meg.”

I så fall: La denne spesielle gaven din vokse i deg; sørg for å pleie den, bruk den der du kan. Og Jesus lover deg: Du vil bli til en original – mer overbevisende enn noe vakkert farget bilde. For på denne måten blir vi helgener, og Jesus lover oss: «Gled dere, fryd dere, deres lønn skal bli stor».

(Tankene er tatt fra prekenen til biskopen av Limburg og formann for den tyske bispekonferansen Georg Bätzing)