“Det er viktig å ikke bli fanget av våre egne bekymringer under pandemien!”

I Sverige ble møter i offentligheten begrenset til 8 personer, noe som rammet messefeiringen i landet hardt. I sitt pastoralbrev som ble offentliggjort 23. november, sa Arborelius blant annet:

De nye begrensningene for sosialt samvær betyr for katolikker “et alvorlig slag” som forårsaker “stor sorg”. “Ikke minst for meg”, erkjente den svenske prelaten, og innrømmet at påkjenningen, som begrensningene utgjør for fellesskapet under messene, “er blant de mest smertefulle jeg har opplevd som biskop”.

Kardinalen understreket imidlertid for de troende at ”det er viktig å ikke bli fanget av våre egne bekymringer under denne pandemien”.

Kardinal Anders Arborelius (stående) og biskop Czeslaw Kozon (sittende, biskop i København) ved Bonifatiuswerks stand i Münster, Tyskland på Katholikentag 2018

Han presiserte: “I mange deler av verden har folk blitt rammet av større lidelser: Honduras, Armenia, Etiopia, Jemen, Libanon». Han ba katolikkene om å huske på og be for menneskene i disse landene – som har lidd alt fra naturkatastrofer til politisk uro for full krig – og for å “støtte dem økonomisk” med donasjoner til Caritas.

Kardinalen oppfordret de troende til å “be for alle syke og deres slektninger og for alle som lider av isolasjon og ensomhet”, og ba dem også til å ha “stor takknemlighet” for landets uselviske og heroiske helsearbeidere.

“Vi er spesielt forpliktet til å hjelpe de fattige og hjemløse som er de mest sårbare på dette tidspunktet”, la Arborelius til og ba også katolikker om å bruke tiden til bønn, bot og refleksjon i advent til å “åpne opp for Kristus og vår neste”.

“Vi må ta kallet til omvendelse mer seriøst, slik at vi ikke blir fanget i egoisme, gjerrighet og selvmedlidenhet”, understreket kardinalen.

Biskop Anders Arborelius med pave Frans under den økumeniske markeringen av reformasjonen i Lund 2016, her under messen i Malmö

Kardinal Arborelius relativiserte ytterligere koronavirusrestriksjonene i Sverige ved å huske at de skulle vare i bare fire uker – forhåpentligvis.

Prelaten la til at han hadde hatt en sjanse til å forklare statsminister Stefan Löfven og kulturminister Alice Bah Kuhnke “hvor vanskelig det er for våre troende å ikke kunne delta i gudstjenester som vanlig”.

“Samtidig har smittespredningen økt så markant at dette drastiske trinnet må tas, selv om noen har vanskeligheter med å forstå det”, argumenterte Arborelius og la til at “sammen med alle kirker og menigheter vil vi gjøre alt vi kan for å forhindre at infeksjonen sprer seg videre”.

Selv om de svenske myndighetene opprinnelig vedtok å unngå en lockdown og heller satse på en slags “flokkimmunitet” -tilnærming til å kontrollere pandemien, har de blitt tvunget til å endre kurs i november Da var allerede mer enn 6500 mennesker døde.

Kardinal Arborelius’ forsiktige tilnærming til pandemiske begrensninger for messedeltakelse står i kontrast til det som ble vedtatt av biskoper andre steder som aktivt driver lobby-virksomhet hos regjeringer for å få lov til å feire messene som vanlig så snart som mulig, selv når folkehelsen står i fare.

Et eksempel på den mer aggressive tilnærmingen til COVID-begrensninger kommer fra Frankrike, der biskopene 24. november sa at de var “skuffet og overrasket” over en ny regjeringspålagt grense på 30 deltakere ved messene, og også krevde en mer ” realistisk måte å måle på” i henhold til deltakertall.

Den franske regjeringens kunngjøring om grensen på 30 personer i kirker “er slett ikke i tråd med diskusjonene som har skjedd de siste ukene med berørte prester”, beklaget den franske bispekonferansen i en uttalelse.

“Faktisk er dette urealistiske og ikke gjennomførbare tiltaket fullstendig respektløst overfor virkeligheten i katolikkens religiøse praksis”, beklager prelatene.

Biskop av Châlons François Touvet gikk så langt som å kalle grensen på 30 personer i et rom som katedralen hans for “latterlig og absurd”. Touvet skrev på Twitter at katedralen hans “er 96 m lang og 25 m bred og 30 m høy. Totalt = 2500 m²: med 4 m² per person, da kan vi få plass til 600 personer! ”

“Du må lære å telle!”, fortalte biskopen myndighetene i Frankrike. Og dette til tross for at Frankrike da befant seg på toppen av den andre Covid-bølgen og slet med sammenlagt mer enn 2 millioner smittede og over 50.000 avdøde.

Myndighetene i Sverige (og også i Norge!) finner mer forståelse og samarbeidsvilje hos deres katolske biskop – heldigvis.