Du skal elske Herren din Gud

I 5. mosebok finner vi noe som ligner litt (5 Mos 6,4-9) : Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

Det virker som om ordene fra 5. mosebok gir oss veiledningen og ordene fra Johannesevangeliet gir oss grunnen for å elske Gud. Dagens tekst åpner våre hjerter. Vi synger om at Gud har gitt alt til pris for oss, for å vinne vår kjærlighet. Himmelsk lys stråler opp. Når vi synger sammen med evangelisten av hele våre hjerter, da har hat og løgn tapt. Ja, døden har tapt. Og kjærlighet og sannhet har vunnet!