“En krise er noe som påvirker alle og alt”

Den 84 år gamle paven inviterte sine medarbeidere i Vatikanet til å se krisen som en mulighet til å rydde opp i det som kan ryddes opp i.

Han sa at det er en “helse-, økonomisk, sosial og til og med kirkelig krise” på slutten av dette veldig uvanlige året som i stor grad har blitt preget av COVID-19-pandemien og vært spekket med skandaler.

Selv om Frans ikke nevnte det, har det inkludert den plutselige og uventede avskjedigelsen av kardinal Angelo Becciu i september, tidligere en av hans mest pålitelige medarbeidere i Vatikanet.

“Kriser er til stede overalt og i alle tidsalder, og involverer ideologier, politikk, økonomi, teknologi, økologi og religion,” fortsatte han.

Jesuittpaven påpekte at enhver krisesituasjon “er som å skille hveten fra agnet etter innhøsting”.

Han sa at en krise kan “vise seg å være gunstig for oss alle” hvis den blir sett på med håp.

 “De som ikke ser en krise i lys av evangeliet, utfører ganske enkelt en obduksjon på et kadaver,” sa Frans.

Han hevdet at det er sunnere å “gå inn i krisen”, utover bare å akseptere den, og omfavne endringer som følger av den.

Paven sa at dette også gjelder for Kirken, ord som er spesielt treffende i et pontifikat som har hatt fokus på å reformere kurien.

 “Vi må slutte å se reformen av kirken som å legge en lapp på et gammelt plagg, eller bare utarbeide en ny apostolisk grunnlov (for den romerske kurien),” sa han.

Imot konflikt

Frans gjentok at krisen kan føre til positive forandringer og reformer.

Men han påpekte at det er forskjell mellom ‘krise’ og “konflikt”. Konflikt, advarte han, “skaper alltid splid og konkurranse, en tilsynelatende uforsonlig antagonisme som deler andre inn i venner som kan elskes og fiender som må bekjempes”.

“I en slik situasjon er det bare én side som kan vinne,” beklaget han og advarte om at sterilitet aldri fører til evolusjon.

“Når kirken blir sett på under konfliktens premisser – høyre mot venstre, progressiv versus tradisjonell – blir hun fragmentert og polarisert. Hennes sanne natur blir forvrengt og forrådt,” sa paven.

“Kirken er derimot et legeme i kontinuerlig krise, nettopp fordi hun er levende. Hun må aldri bli et legeme i konflikt, med vinnere og tapere,” insisterte han.

Vokt dere for sladder

Hvordan kan vi unngå denne holdningen? – spør paven.

“Den første ondskapen som konflikten fører oss til, og som vi må prøve å unngå, er sladder,” fortsatte Frans.

Denne advarselen har paven gjentatt hvert år siden han for først gang holdt sin førjulstale til kurien i desember 2013.

“Å snakke om sladder er ikke en besettelse av meg; det er fordømmelsen av ondskap som kommer inn i kurien,” sa han.

“Her i dette palasset er det mange dører og vinduer, […] og vi blir vant til dette. Sladder fanger oss i en ubehagelig, trist og kvelende tilstand av selvbeskuelse. Det gjør krise til konflikt,” forklarte paven.

Ved å omfavne holdningen av å unngå sladder, mente paven, burde den romerske kurien kunne følge “livsprogrammet” skissert av St. Paul, og unngå “all bitterhet, vrede, sinne, klamring og baktalelse”, og praktisere generøsitet, ømhet, gjensidig tilgivelse og ydmykhet.

I løpet av sitt pontifikat har pave frans utallige ganger formulert denne invitasjonen til omvendelse. Lar kurien, lar vi oss invitere?