“Forholdsvis” – jødisk og kristen, nærmere enn du tror

Hvilke likhetstrekk eller ulikheter har for eksempel jul og hanukka eller fastelavn og purim? Og vet vi kristne når disse festene feires? Kunnskap hjelper å bli kjent med hverandre, å fjerne fordommer og frykt for ukjente kulturer og tradisjoner.

Aksjonen varer til januar 2022 og er bygget på 13 ulike plakater. Mottoet lyder: “Forholdsvis – jødisk og kristen, nærmere enn du tror”. I tillegg kommer et ledsagende program med prekener og podiumsdiskusjoner.

Den katolske biskopen i Erfurt, Ulrich Neymeyr, er ansvarlig for forholdet til jødedommen i den katolske bispekonferansen. Han sier at den kristne troen ikke ville være forståelig uten jødedommen. Antisemittisme har økt igjen i Tyskland og Europa i flere år. Dette burde ikke la noen være likegyldige: “Vi må ikke se den andre veien når jødene blir fornærmet eller angrepet,” sa biskopen. “Og vi må ikke le av jødiske vitser, vi må ikke sladre om en påstått jødisk verdenssammensvergelse eller demoniserer staten Israel,” sa Neymeyr. “En kristen kan ikke være en antisemitt,” siterte han pave Frans. Og han oppfordret alle kristne til å resolutt motsette seg enhver form for antisemittisme. “Jøder og kristne hører sammen, vi vil bringe dette budskapet til samfunnet,” sa biskopen.

Initiativet gjør det også klart hvor viktig og nært forholdet mellom kristne og jøder er. Formannen for den alminnelige rabbinerkonferansen i Tyskland, rabbiner Andreas Nachama, snakket om et “fantastisk forsøk” på å muliggjøre en kristen-jødisk samtale gjennom plakatene. Han ønsket velkommen at “ikke alt er pusset vekk som utgjør kantene og forskjellene, og vi er interessert i hva som skjer hos den andre omtrent samtidig”.