Fra biskop Bernts fastebudskap

En krise kan ende på to måter: Enten blir det bedre etterpå, eller så blir det verre. Vi er med på å avgjøre det. Ikke fordi vi som enkeltpersoner kan gjøre noe med vaksinasjonene eller påvirke samfunnsøkonomien, men vi kan gjøre noe med rent drikkevann og medmenneskers sult, for å nevne to eksempler. En bivirkning av pandemien er at noen millioner mennesker blir støtt ut i fattigdom. Det vi kan avse i disse førti dager, kan gjøre en stor forskjell for noen. – Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon, som jeg også gir mitt fasteoffer til. Da er vi sikret både profesjonalitet og idealisme.

Foto: caritas.no

Biskop Bernt vil ikke legge enda større byrder på oss i denne fastetiden. Siden vi allerede i mange måneder har måttet faste kirkens ulike sakramenter, så anbefaler vår biskop som fasteoffer kun to korte bønn hver dag, Fader vår og Hill deg Maria. Les hele hans fastebudskap på katolsk.no.