Fratelli Tutti, pave Frans’ nye encyklika

Leonardo Boff, den profilerte frigjøringsteologen fra Brasil, mener at Fratelli Tutti kommer til å bli et landemerke i kirkens sosiale lære. Han stadfester: Paven har gjort sin del. Nå er det oss som må sørge for at denne drømmen ikke forblir en drøm. I Fratelli Tutti ser paven for seg en bevegelse fra en teknisk-industriell og individualistisk sivilisasjon til en sivilisasjon av solidaritet og bevaring og omsorg for hele livet. Til å kunne begynne og fullføre dette store prosjektet som er ikke mindre enn et paradigmeskifte, ber paven oss om å finne nye veier av håp, slik at vi ikke går trett. Hvor skal vi begynne? Pavens svar: Ikke forvent at noe kommer ovenfra. Begynn med deg selv, på det lokale og konkrete planet. Og derfra spre det ut over hele verden.

De viktigste punktene i teksten er

  • En drøm om fornyet møte, dialog rettferdighet og fred
  • Nye veier av håp
  • En invitasjon til en “kjærlighet som er i stand til å overskride grenser”
  • En oppfordring til “en bedre type politikk”
  • Fred avhenger av “et fornyet møte med de mest fattige og sårbare områder i samfunnet”