Gaudete – Gled dere!

“Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren er nær.” Så står det i inngangsverset, tatt fra Filipperbrevet. I første lesning jubler profeten Jesaja: “[Gud] har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige… Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt.” Og Paulus skriver i brevet til Tessalonikerne: “Høytelskede, vær alltid glade!” Det er ikke vanskelig å finne flere eksempler, kanskje en god beskjeftigelse i en stille adventsstund?

Sognepresten forklarte i sin preken at de første ordene i andre lesning ble på latin oversatt med “Gaudete”. P. Ragnar mente at han nødig ville plage oss med gresk, men at det var noe vi burde vite: Den greske tekstkilden bruker ordet “eukaristisk” der det står på latin “gled dere”, altså: “Lev eukaristisk!” Eukaristie betyr takksigelse. Vi blir dermed oppfordret til å leve i takksigelse og bønn. Med p. Andreas var p. Ragnar enig: Det gjelder for alle tider, også de tunge stundene. Og denne holdningen kan innøves i advent, men den er ikke begrenset til denne tiden av året.