‘Global pakt om utdanning’

Utdanning skal være redskapet til å skape brorskap, fred og rettferdighet (se www.educationglobalcompact.org). Paven utfordrer både sivile og religiøse ledere å gjøre en verdensomspennende innsats for å bedre utdanningen for unge mennesker.

I sin ensyklika Fratelli tutti, offentliggjort 3. oktober i år, skriver paven: Det kreves en helomvending i våre hjerter, i våre vaner og i vår livsstil. Vi må kjempe mot vår egoisme, vår treghet og likegyldighet og andre usunne, destruktive tilbøyeligheter. Markedet alene løser ikke alle problemer, selv om vi noen ganger gjør dette dogmet til en nyliberal trosbekjennelse. Vi må gjøre en innsats for bedre utdanning, utvikle solidariske holdninger, jobbe med å oppfatte livet på en mer helhetlig måte og prøve å utvikle en dypere spiritualitet. Dette vil gi våre relasjoner kvalitet!

Menneskeverdighet krever at alle må få lov å delta i samfunnet, i arbeidslivet – på deres egne premisser. Utdanningen er redskapet til at ethvert menneske kan bli sin egen lykkes smed. Her viser prinsippet om subsidiaritet sin verdi, det er uatskillelig fra solidaritetsprinsippet.

Verdiene som frihet, gjensidig respekt og solidaritet kan formidles fra tidligst alder. Ansvaret ligger hos foreldrene og utdanningsinstitusjonene som barnehager og skoler. Men dette er ikke nok: alle som tilbyr tjenester på kulturelle områder og sosiale medier, bærer et ansvar for oppdragelse og utdanning, særlig i samfunn hvor tilgang til informasjon og kommunikasjon nesten er ubegrenset.