Guds håndverkere

Johannes trekker seg tilbake. Han har utført sitt oppdrag om å forberede veien til Jesus. Det er viktig å kjenne sitt kall. Johannes kjente sitt kall, han var en vis mann. Det å kjenne sitt kall er visdom. Det er viktig at vi kjenner vårt kall, at vi vet hvilken tjeneste Gud har kalt oss til, at vi kjenner Gud. Hvordan kan vi kjenne Gud? Jo, da må vi tilbringe tid sammen med Gud i bønn og under lesning av skriftene. Dette vil etter hvert forandre oss, men også alle som er rundt oss. Ved at vi tilbringer tid sammen med Gud erkjenner vi vårt kall, vet vi hvilken tjeneste vi er kalt til. Vi blir som håndverkere som kan sitt fag, vet hva de bør gjøre i ulike situasjoner og utfordringer.

Johannes sender altså sine disipler av gårde. Disiplene er godt forberedt, de er forberedt på at Messias skal komme. I Jesus kan de derfor gjenkjenne Messias. Johannes forsvinner ut av syne, nå er tiden kommet for å følge Jesus. Siste søndag hørte vi om vårt grunnleggende kall. Denne søndag dreier det seg om vårt andre kall, vil si å følge Jesus på en mer radikal måte. Ordet radikal kommer fra det latinske ordet ‘radix’ – rot. Vi skal gå helt til roten. Det betyr ikke alt vi alle må bli prester eller søstre. Vi kan leve et gudviet liv der vi er. Gud kaller oss til noe mer: vi er ikke kun ‘Ordets hørere’, vi er ‘Ordets gjørere’!

Så la oss da be Gud om mot og styrke til å kunne tjene der vi er og bære vitnesbyrd for ‘Ordet’!