Herrens Ånd fyller universet

I kapellet på La Neylièrer ligger grunnleggeren til maristordenen begravet, p. Jean-Claude Colin S.M. (De siste to bokstavene står for Societas Mariae, ‘Marias selskap’.) P. Andreas, den dedikerte maristen som han er, bærer en munnbind (se forsiden) med påtrykk som viser den nedre delen av maleriet i kapellet på La Neylière.

Det vi ser her, er scener fra Marias liv. Prøv gjerne først selv om du finner ut hvilke begivenheter i Marias liv som er tegnet her. Kan du litt fransk, blir det enklere…

Det begynner øverst til venstre med bebudelsen og Marias svar: ‘Se, jeg er Herrens tjenerinne’ (Luk 1,38). Videre til høyre litt nedenfor skimtes Maria, Josef og barnet: ‘Og ordet ble kjød’ (Joh 1,14). Øverst i midten ser vi Jesus som tolvåring blant de skriftlærde i templet. Hans foreldre hadde lett etter ham i tre døgn og da de omsider finner ham, sier gutten: ‘Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?’ (Luk 2,49)

Videre til høyre ser vi Maria på bryllupet i Kana. Der har de gått tomt for vin. Maria ønsker at Jesus skal hjelpe i denne triste situasjonen og anviser tjenerne: ‘Gjør det han sier dere!’ (Joh 2,5). Ytterst til høyre kneler Maria ved foten av Jesu kors. Den døende Jesus gir Maria Johannes som sønn og Johannes Maria til mor: ‘Se, din mor!’ (Joh 19,27)

Og hva viser denne nedre delen av maleriet? Jo, det er nettopp pinseunderet. Maria (i forgrunnen) og de tolv apostler mottar den hellige Ånd. Flammene over hodene viser dette og også ordene: Herrens Ånd fyller universet (Visd 1,7). Ja, Herrens Ånd fyller hele verden, hele universet – og bor i våre hjerter. For en fryd og glede!