Hl. Josefs år 2021

Pave Frans fremhever at Josef “alltid har blitt æret som far av det kristne folket” for sin livslange “offervillige tjeneste for inkarnasjonens mysterium”. Mens verden er preget av COVID-19, “kan hver og en av oss oppdage i Josef – mannen som ikke blir bemerket, en daglig, diskret og skjult tilstedeværelse – en som går i forbønn for oss, en støtte og en veiviser i tider med problemer”.

Bilde: Josef utdanner den unge Jesus som håndverker. Forkynnelses basilika i Nazareth, Israel, foto HHM privat

 

Hl. Josefs kreative mot

Gjennom hele Patris corde inviterer Frans sine lesere til å lære av den hellige Josef, spesielt i disse vanskelige tider.

Mens “skuffelse” og “opprør” kan eksistere, inviterer den hellige tømmermannen oss til å “sette til side … [våre] egne ideer for å kunne akseptere virkeligheten”.

Selv om situasjoner kan virke som “håpløse”, avslører livet en “dypere mening”, skriver paven. “Våre liv kan mirakuløst gjenfødes hvis vi finner mot til å leve dem i samsvar med evangeliet,” sier han.

Pave Frans presenterer Josef som en modell for “kreativt mot”, et uttrykk som paven ofte har brukt de siste månedene mens det var forbudt å feire offentlige messer.

Pave Frans i 2013 under messen på Petersplassen,foto HHM privat

Paven minner oss om at Gud – til tross for “arroganse og vold fra verdensmakter – alltid vil finne en måte å gjennomføre sin frelsesplan”.

Paven anbefaler den hellige Josef som et eksempel på å ta imot livets prøvelser “uten unntak”. Han kaller også helgenen “den spesielle beskytteren til alle som er tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av krig, hat, forfølgelse og fattigdom”. “Enhver fattig, trengende, lidende eller døende person, enhver fremmed, enhver fange, enhver svak person er ‘barnet’ som Josef fortsetter å beskytte,” insisterer vår pave.

Ikke plasser deg selv i sentrum

“Du blir ikke født som far, du blir far”, sier pave Frans – og det “ikke bare ved å føde et barn, men ved å ta kjærlig ansvar for det”. I dagens samfunn “synes barn ofte å være farløse”, det mangler fedre som er i stand til å “lede barnet i møte med livet, med virkeligheten” uten å ville besitte barnet, å ikke slippe det fri. Gode fedre vil gi sine barn frihet, muligheten til å bryte opp. Slik sett har Josef også kallenavnet ‘kysk’, som “uttrykker en holdning som kan beskrives som det motsatte av ‘besittende'”.

Krybben i St. Hallvard 2019, foto HHM privat

Ja, «Josef var i stand til å elske med ekstraordinær frihet. Han plasserte seg aldri i sentrum. Han visste hvordan han kunne tre til side og gjøre Maria og Jesus til midtpunktet i hans liv, ” sier pave Frans. Josefs lykke “er ikke basert på logikken om selvoppofrelse, men på å hengi seg selv”. Hans person er derfor mer eksemplarisk enn noen gang, “i en verden som trenger fedre, men avviser despoter” – det vil si de “som forveksler autoritet med autoritarisme, tjeneste med underdanighet, konfrontasjon med undertrykkelse, veldedighet med overdreven omsorg, styrke med ødeleggelse.”