Ikke fisk fisk, men mennesker

Disiplene vender tilbake til deres tidligere liv. Men det er åpenbart ikke Guds plan for dem. Den oppstandne Kristus møter en gruppe av dem i Galilea for å kalle dem til tjeneste. De skal ikke fiske fisk, men mennesker! Som han hadde fortalt dem før. De skal forkynne det glade budskap om Guds kjærlighet og barmhjertighet ved å fortelle om Jesu liv, død og oppstandelse til alle som vil høre på dem.

Disippelen ‘som Jesus holdt så meget av’, gjenkjenner Jesus først. Det kan ha flere grunner. Disippelen ‘som Jesus holdt så meget av’, har nok selv stor kjærlighet til Jesus. Han kan derfor se med kjærlighetens øyne: Det er den oppstandne Jesus som står på bredden! Og Peter er lydhør til hva denne disippelen har å si.

En annen grunn for gjenkjennelsen: Disiplene har opplevd samme situasjon før! De hadde da også fisket hele natten men ikke fanget noe. I denne triste situasjonen møter de Jesus. Han ber dem kaste noten en gang til. Og da er den fylt med fisk. Når var det? Jo, det var da Jesus kalte Simon Peter, Jakob og Johannes til å bli hans disipler, ‘menneskefiskere’ (Luk 5,1-11). Helt i begynnelsen av deres ferd sammen med Jesus. Hva er budskapet her? Der Jesus, der Kristus er, er det overflod!

Virkeligheten har forandret seg meget fra denne gang: Disiplene må lære at Jesu tilstedeværelse i deres liv har blitt en helt annen. De kan møte den Oppstandne ‘et sted’, i ‘hvem som helst’, i ‘enhver’ situasjon. Og ethvert møte med et annet menneske kan føre til erkjennelsen: «Det er Herren!» Noe som gjelder også for oss! Hva trengs? Kjærlighet til Gud og hjertets lydhørhet, erindring og oppmerksomhet.

Bilde: Soloppgang over Galileasjøen (HHM)