Jesu dåp

Evangelisten Markus forteller i korte ord at Jesus kom til Johannes Døperen og lot seg døpe. Men så skjedde det: “Himmelen åpnet seg og Ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen: ‘Du er min sønn som jeg har kjær, du har all min yndest!'”

Johannes levde i ørkenen, i ensomhet, under veldig enkle kår. Og sikkert ble også han fristet, fortalte sognepresten i prekenen, men han holdt ut og han hadde et håp. Det skulle komme noen som ville frelse verden. Og da Jesus endelig trådte inn i hans liv og ønsket å bli døpt, visste Johannes at Jesus ikke trengte denne dåpen for å bli renset fra syndene. Men Jesus som sant menneske, skulle motta dåpen, skulle lide og dø – som vi alle. Og for en fantastisk dåp Jesus opplevde, for en start og en oppmuntring for hele hans livsvei deretter! Å få en slik bekreftelse av Gud måtte ha vært dyrebar!

Ikke nok med det: Også vi har fått denne bekreftelsen! Vi har fått vårt barnekår og vårt kall under dåpen. Siden de fleste av oss ble døpt som (spe)barn, husker vi lite av det. Allikevel er vår dåpsdag den viktigste dagen i våre liv. Vårt kall er å leve tro, håp og kjærlighet – og størst av alt er kjærligheten. Vi feiler, kan skrifte og begynne på nytt med et blankt ark.

P. Ragnar fortalte at han hadde lest en kronikk noen dager før der det ble påstått at våre negative trekk ble forsterket under pandemien. Vil si at når en person var sint før, så hopet det seg opp enda mer sinne. En grådig person ble enda mer grådig. “Hva da,” spurte sognepresten, “med våre gode sider, ble også de forsterket? Vi får bare håpe”, mente han. Og han tilføyde: “Vi kan føle oss maktesløse i denne pandemien, men det er vi ikke. Alle kan vi gjøre noe. Ha mot til å våge noe, gi noe av deg selv, lev de kristne dydene slik at kjærligheten når ut i verden!” oppfordret han.

I slutten av messen la p. Ragnar til: “Ta hensyn til hverandre, vær forsiktig. Hold avstand. Det å følge smittevernreglene er ‘kjærlighet i praksis’ – som pave Frans ikke blir trøtt til å si.”

Bilde: døpefonten i Holmlia kirke, privat