Jesus sier: “Maria!” og “Rør meg ikke!”

Hva har skjedd her? Stenen er tatt bort. Hun iler tilbake og informerer Peter om det. Så løper Peter og disippelen som Jesus hadde kjær, til graven. De ser, er forundret og går hjem (gårsdagens evangelium). Men ikke Maria. Hun har løpt for annen gang til graven – og der blir hun. Hun gråter, hun leter, i graven og utenfor. Snur seg rundt – og skimter gjennom sine tårer den Oppstandne. Han kaller henne med navn: «Maria!» For et øyeblikk i hennes liv! Alt blir forandret på et blunk. Han lever! Han er her! Det må være for godt til å være sant?! Dette øyeblikket ønsker hun å holde fast.

Det får hun ikke lov til. Heller ikke vi. Jesus sier: «Rør meg ikke!» Når vi opplever slike høydepunkter i våre liv, så kan vi ikke holde dem fast. Disiplene på Tabor-fjellet som vitnet Herrens forklarelse, fikk heller ikke lov til det. Vi må ned fra fjellet igjen. Det gjelder også for Maria av Magdala. Hun får et budskap fra Jesus som han ber henne å levere til disiplene.

Ikke rør meg! Det å ikke kunne røre ved hverandre, gi hverandre en klem, være nær hverandre, det er tungt. Det strider mot våre menneskelig behov. Det har vi erfart særlig i de siste 12 månedene. Vi trenger hverandre, vi trenger nærhet og sosial kontakt. Og vi vil gjerne holde fast de øyeblikkene som er særlig verdifulle for oss. Det vi kan gjøre, er å oppbevare dem som skjulte skatter i våre hjerter og gå i tankene tilbake til dem, gjenoppleve dem i hodet og i hjertet.

Livet går videre, Maria av Magdala må tilbake til hverdagen. Men det hun har opplevd, setter sine spor i henne. Hun er ikke den samme som før. Hun har blitt styrket – i tro og håp og kjærlighet. Hennes brennende lengsel og kjærlighet har fått et svar.

Også vi har opplevd og/eller kan oppleve slike høydepunkter i livet. Vi kan ikke gjøre det selv, disse øyeblikk er en gave fra Gud. Etterpå er vi ikke de samme som før, vi bærer en ny skatt i hjertet. Det er godt å ha Maria av Magdala som et forbilde som viser oss hvordan vi kan forholde oss i slike momenter. Og hvordan vi kan gå videre i våre liv. La oss prøve å være våkne, beredt til å bryte opp, følge våre lengsler og vår kjærlighet, lete etter Kristus i og rundt oss, løpe til graven og møte den Oppstandne. Han kaller oss ved navn. Han gir oss oppdrag. Og han vil gå med oss gjennom våre liv!

Bilder: Maria av Magdala møter Jesus, freeBibleimages.org. Messefeiring foran den hellige graven i Jerusalem