Påmelding til 2-årig konfirmantundervisning

  2-ÅRIG KONFIRMANTUNDERVISNING

  Påmelding til KATOLSK KONFIRMANTKURS 2022-24

  * - alle felter merket med stjerne er påkrevd
  Dersom eleven ikke har mottatt førstekommunion, skriv «IKKE MOTTATT» i feltet for førstekommunionssted

  Informasjon om eleven

  Elevens fornavn *
  Elevens etternavn *
  Elevens fødselsdato *
  Elevens mobil *
  Adresse *
  Postnummer/sted *
  Dåpsdato *
  Dåpssted (by/land/kirke/menighet) *
  1. kommunionsdato *
  1. kommunionssted (by/land/kirke/menighet) *
  Eleven går i klasse *
  Elevens bilde
  Elevens dåpsattest
  Elevens førstekommunionsattest
  Alle vedlegg kan være følgende filtype: gif, png, jpg, jpeg, pdf, doc eller docx. Filstørrelse må være mindre enn 5 MB.

  Informasjon om foreldre

  Mors fornavn *
  Mors etternavn *
  Mors mobil *
  Mors e-post *
  Fars fornavn *
  Fars etternavn *
  Fars mobil *
  Fars e-post *
  Informasjon om katekesen sendes til * begge foreldrekun morkun far

  Samtykke

  Menigheten gjør oppmerksom på at barn som ikke er registrert i Den katolske kirkes medlemsregister vil bli registrert. Les vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger.

  Jeg/vi er innforstått med at
  1) menigheten tar bilder i katekesen, på overnattinger, og under mottagelse av sakramenter. Disse bildene deles internt til foreldrene i gruppen i etterkant.
  2) det til enkelte anledninger publiseres gruppebilde av katekesebarna i menighetsbladet eller på menighetens hjemmeside.
  3) barna meldes automatisk inn i Norges Unge Katolikker (NUK) ved innmelding i katekesen. Gjennom NUK får menigheten viktig økonomisk støtte fra Oslo kommune til å drive barne- og ungdomsarbeidet. Det betales ingenting ekstra for dette, og det er heller ikke noen skjulte kostnader.