Litt om Mariakirken i Askim

St. Maria menighet, Askim, opprettet 15. august 1992 fra St. Peters menighet i Halden

Kirkevigsel 30. mai 2003. Grunnstenen ble lagt 12. januar 2003. Drøye fire måneder senere ble kirken innviet!

Kirken er bygd på et grunnplan i korsform og takkonstruksjon hvilende på søylerekker i stedet for bærevegger. Prinsippene her er hentet fra de norske stavkirkene. Bygningen framstår som et oppadstrebende byggverk med skarpe vinkler og en utvendig overflate i betong, glass, tre og zink. Grunnflaten er ca. 400 kvm (20×20 m), og mønehøyden er hele 9,6 meter.

Det henger et 2 m høyt krusifiks under høyeste punkt av kirken, nesten 10 m over de troende

Selve kirkerommet domineres av fondveggen helt framme i kirken. Hele østveggen er laget av blå glassbyggerstein plassert i en svak bue utover. Dagslyset utenfra får veggen til å minne om himmelens farge, og en dypere blåfarge på søylene inne i kirken forsterker inntrykket.

Innvielse av presteboligen 17. oktober 2004

Innvielse av glassmaleriene 5. desember 2004. Maleriene er holdt i rødbrunt og gult og viser viktige hendelser i Jomfru Marias liv.

Kirken har full underetasje. Her er det menighetssal og flere smårom som kan brukes til møter, undervisning eller overnatting.

Litt historie:

FØRSTE GANG VI HØRER OM Den katolske kirke i Askim, er på 1200-tallet.
Kirkestedet var trolig i nærheten av dagens kirkegård. Deretter fulgte et opphold fra reformasjonen til den annen verdenskrig, da det ble feiret messe i fangeleiren på Momarken.

Etter krigen blir polske krigsfanger frigitt fra Momarken leir. Mange velger å bosette seg permanent i Indre Østfold.

Messen feires iblant i Askim i private hjem eller lånte lokaler. Katolikkene reiste også til Oslo for å gå i kirken. I 1970 kommer de første kroatene. Fra 1972 blir det feiret regelmessig messe på norsk og polsk, kroatisk og fra 1980 også vietnamesisk. Da kom nemlig de første vietnamesere til Indre Østfold.

Fra 1980 overtar Oblatfedrene (OMI) ansvar for katolikkene i hele fylke Østfold. De har det den dag i dag. (O.M.I. = Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae)

Den 15. august 1992 ble Sta. Maria menighet i Askim, (som omfatter kommunene Marker, Rømskog, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Askim,) skilt ut som selvstendig menighet. Før den tid fungerte den som kapelldistrikt under St. Peter menighet i Halden. Menigheten hadde den gang 323 medlemmer. Et bolighus ble ombygd til kapell, men det ble fort for trangt. I dag har menigheten mer enn 2700 medlemmer, vil si det er nesten tidoblet siden 1992.

Presten i Mariakirken heter p. Piotr Pisarek OMI. Han bor i Fredrikstad og hans kommunitet bor der. Pater Piotr er i Norge siden 1994, han har alltid tjenestegjort i Østfold sammen med sine medbrødre, Oblatfedrene. Han er sogneadministrator for både Askim og Moss.

Oblat:

I kristendommen (spesielt i de romersk-katolske, ortodokse, anglikanske og metodistiske tradisjonene) er en oblat en person som er spesifikt dedikert til Gud og til Guds tjeneste. Oblater er individer, enten lekfolk eller geistlige, som normalt lever i det generelle samfunnet, som, selv om de ikke er viet til munker eller nonner, individuelt har knyttet seg til et klostersamfunn etter eget valg. De gir et formelt, privat løfte (årlig fornybart eller på livstid, avhengig av klosteret de er tilknyttet) om å følge ordensregelen i deres private liv så tett som deres individuelle omstendigheter og tidligere forpliktelser tillater det. Slike oblater regnes som en utvidet del av klostersamfunnet; (for eksempel inkluderer benediktinske oblater også ofte de post-nominelle bokstavene ‘OblSB'[1][2] eller ‘ObSB’ etter navnene deres på dokumenter). De er sammenlignbare med tertiærene knyttet til de forskjellige tiggerordrene.