Og du vil fornye jorden åsyn

Ånden er ikke redd for utfordre oss; få oss til å strekke oss litt ekstra; få oss til å handle. Kanskje gjøre noe vi aldri før har gjort eller forestilt oss at vi kom til å gjøre. Den Hellige Ånd minner oss om å ikke være fullt så selvopptatt og fokusert på vårt eget, men ber oss løfte blikket mot Jesus. Slik er pinsen er feiring av det usynlige Guds nærvær i vår hverdag og i Kirken. Vi kan si at Ånden animerer oss – gjør oss levende. En av kirkens viktigste helgener i moderne tid, den salige Oscar Romero, sa: «Det vil alltid være pinse så lenge Kirken lar Den Hellige Ånd få skinne gjennom henne (…) Da er Kirken alltid ny, alltid like aktuell.» 

Biskop Romero minner oss om – som Evangeliet i dag – at pinsen ikke er kun en isolert historisk hendelse: én enkelt dag blandt mange, men hver dag. I det ligger det en utfordring til oss om å være fylt av Ånden og la den få lov til å lede oss. Ved at vi er vár Åndens nærvær i oss og i hverandre, ved at vi lar Ånden gi oss styrke til å motstå fristelser, ved å søke dens hjelp i våre tanker, ord og gjerninger, ved å lytte og ved å be. Ved å leve i samråd med Guds vilje startes en prosess i oss. Det som som regel begynner som et resultat av ren viljekraft, og med mange hindringer på veien, blir gradvis helt naturlig for oss. Det blir slik at vi ikke trenger å spørre hva det er Gud ønsker av oss, fordi vi vet instinktivt hva det er. 

Det er ingen tvil om at Den Hellige Ånd lever og virker i Kirken og i vår menighet. Det er ingen tvil om at Den Hellige Ånd lever og virker i deg. Og Den Hellige Ånd bringer fornyelse, forandring og forvandling. Nytt liv. Spørsmålet er om vi er mottagelige for hva den Hellige Ånd bringer. Om vi er villige. 

Kom Hellig Ånd,  
fyll de troendes hjerter med din nåde 
og tenn i oss din kjærlighets ild. 
Send ut din Ånd, og alt skal bli omskapt. 
Og du vil fornye jordens åsyn.