Pavens fastebudskap 2021 – Tro, håp og kjærlighet forbundet med faste, bønn og almisse

TRO: Vi er kalt til å ta imot sannheten og vitne om den.
I denne fastetiden kan vi åpne våre hjerter for Guds ord som åpenbarer sannheten. Budskapet er ikke vanskelig, vi alle kan ta det imot og forstå. Sannheten er en person: Jesus Kristus. Jesus som menneske, en av oss, er veien som leder oss til livets fylde. La oss åpne våre hjerter slik at Jesus kan bo i oss.
Når vi faster, gjør vi oss fattig med de fattige. Da åpnes våre hjerter for dem i nød. Når vi innskrenker vårt forbruk av varer og tjenester og tiden foran TV, PC og mobiltelefoner, blir vi fridd fra mye som tynger oss. Da blir det tid og rom som vi kan tilbringe sammen med Jesus, vår frelser.

HÅP, det ‘levende vann’ som hjelper oss gå videre
Å håpe sammen med Jesus betyr at vi kan leve med våre feil, voldelighet og urettferdighet, med alt som hindrer kjærligheten i våre liv. Vi kan – ved å ha håp – åpne våre hjerter for Guds tilgivelse. Kanskje virker det rart å snakke om håp i disse pandemiens tider. Men fastetiden er nettopp håpets og tilgivelsens tid. Og når vi har mottatt tilgivelsen, kan vi gi den videre til våre neste. Vi kan trøste, oppmuntre og styrke dem. Vi kan lytte til deres nød, vise medlidenhet og gi dem håp. Kraften til denne tjenesten finner vi i stille bønn i ensomhet.

KJÆRLIGHETEN som Jesus har lært oss, er det høyeste uttrykket av vår tro og vårt håp
Kjærligheten fryder seg når våre medmennesker blomstrer opp. Kjærligheten er et hjertesprang som fri oss fra vår egoisme. Den er en gave som gjør våre liv meningsfulle. Den forbinder oss med alle mennesker, med hele skaperverket. Den lar oss dele det vi har med dem som ikke har. En liten gave av midler eller tid kan – med Guds hjelp – voksen til noe veldig stort.