Personvernerklæring

Forklaring av personvernet ditt

Personvernerklæringer har en tendens til å være ganske lange — og ganske forvirrende. Derfor har vi gjort vårt beste for å gjøre Personvernerklæringen kort, klar og lettlest!

Hva vi gjør i St. Hallvard menighet

St. Hallvard menighet er en katolsk menighet på Tøyen i Oslo. På søndager feires det messer på norsk, engelsk, ukrainsk og polsk, og ellers i uken er det blant annet kontaktklubb, troskurs og ekteskapskurs. Menigheten tilbyr polsk katekese for 1.-7. klasse og norsk katekese for 1.-9. klasse. Utenom dette finnes det også andre tilbud for barn og unge i menigheten, som for eksempel HaBaKo (St. Hallvard barnekor), SHUL (St. Hallvard Ungdomslag) og St. Hallvard ministrantlag.

Hvordan vi samler informasjon

Vi blir hovedsakelig kjent med barn og familier i menigheten gjennom aktiv deltagelse i menighetens ulike aktivitetstilbud, og gjennom kommunikasjon, men vi lærer også fra all slags informasjon som du velger å gi oss. Når du melder ditt barn til katekesen får vi vite barnets navn, barnets bursdag, e-postadressen din, osv.

Hvordan vi deler informasjon

Noe av informasjonen, som klasseliste med oversikt over barnas navn er synlig i den enkelte klasse som standard. Bortsett fra dette deler vi ikke opplysninger om deg og ditt barn til andre foreldre, med mindre du aktivt ber om det.

Vi deler også foreldres telefonnummer til kateketene i den enkelte klasse, slik at de kan ta kontakt med foreldre dersom det skulle være nødvendig. Barnas fødselsdatoer vil også bli delt til kateketene, slik at barna kan bli gjort stas på ved bursdager 🙂

All sensitiv informasjon om deg og ditt barn, som familiesituasjon og sykdom, er det kun katekesekoordinator og i særskilte tilfeller kateket for ditt barn som får vite om, og det er taushetsbelagt. De som har tilgang til slik info har undertegnet taushetserklæring.

Med unntak fra det som er nevnt ovenfor, vil ikke opplysningene vi ber om i påmeldingsskjemaet til katekesen bli delt videre.

Hvordan vi lagrer informasjon

For å registrere barnet ditt i katekesen er vi nødt til å lagre en viss mengde informasjon. Denne informasjonen trenger vi for å bli bedre kjent med deg og barnet ditt, og for å kunne ha fortløpende kontakt med deg gjennom skoleåret.

Informasjonen er også nødvendig for at vi skal kunne registrere barn som ikke er registrert i Den katolske kirkes medlemsregister, og det er derfor viktig at barnets navn staves slik det står i Folkeregisteret. For registrering av alle barn under 15 er det et krav at begge foreldrene samtykker.

Etter hvert som barna blir eldre og skal begynne på konfirmasjonsundervisning er det viktig at mobilnummer registreres. Dette fordi menigheten ikke bare sender påminnelse og informasjon om katekesen til foreldre, men også SMS-påminnelser til barna.

I forbindelse med forberedelser til sakramentene førstekommunion og konfirmasjon er det viktig at menigheten får vite hvor barnet er døpt og dato, aller helst gjennom en dåpsattest, da menigheten er pliktet til å gi beskjed til dåpsmenigheten etter at sakramentet er gjennomført.

Noen barn går ikke til katekese i alle årene katekesen tilbys, men tar pauser innimellom. St. Hallvard menighet tar derfor vare på informasjon så lenge barnet er i katekesealder, dvs. til og med året barnet går i 9. klasse.

Annen informasjon kan bli lagret lenger. Vi lagrer for eksempel din grunnleggende kontaktinformasjon (e-post) til du ber oss om å slette den. Dette for å sende deg relevant informasjon i forbindelse med familie-, barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Hvordan du kontrollerer informasjonen din

Vil du oppdatere informasjon, eller kanskje du bare er nysgjerrig på informasjonen vi har om deg og ditt barn? Ta kontakt med katekesekoordinator. Dette gjelder også ved flytting, avmelding og ønske om å slette informasjon om deg og ditt barn.

E-postadresse, katekesekoordinator: huyen.nguyen@katolsk.no
Telefonnummer, St. Hallvard menighet: 23 30 32 00