Sosial kveld i menigheten 3. februar

Inititativtakerne og arrangørene var Marta Bivand Erdal og Angelika Wimmer. Se bildet i midten.
Bildene: Marta Bivand Erdal og Angelika Wimmer