Utdeling av aske

Her i Norge er vi vant til at hver enkelt som kommer til messe i begynnelsen av fastetiden får utdelt et askekors i pannen som et tegn på ens vilje til å vende om og bruke fastetiden til å forberede seg til påskehøytiden. Det er en praksis som i år vil måtte gjøres på en annen måte. 

I enkelte land blir troende oppfordret til å feire askeonsdag i sitt eget hjem. Noen steder er det til og med mulig å hente velsignet aske i den lokale menigheten for så å bruke den i et rituale som godkjent av den lokale biskopen.  

Her hjemme vil det være mulig å følge askeonsdagsmesse fra St. Olav og flere andre menigheter. For dem som har mulighet til å fysisk være tilstede, vil askekorset distribueres ved at presten strør aske på toppen av hodet slik at fysisk kontakt unngås. 

For dem av oss som lever i kommuner der kirkene er stengt, er det viktig å huske at askeonsdag ikke er en dag med messeplikt. Asken er også kun et ytre tegn på den indre, åndelige forberedelsen som vi kalles til å gjøre. Det er en forberedelse vi kan gjennomføre både med og uten aske. 

I St. Hallvard vil aske være tilgjengelig så snart kirken kan åpnes og vil være tilgjengelig under hele fastetiden.