Vi er ikke hjemløs lenger – Ordet ble kjød

Jul er et møte med Gud – ansikt til ansikt. Ikke kun nostalgi og gode minner. Kom til stallen med tillit, oppfordret vår sogneprest p. Ragnar. Jesus må fødes i oss. Guds nåde er fritt tilgjengelig. La oss være som hyrdene, la oss gå og se alt det som englene forkynte. La oss følge stjernen.

P. Andreas minnet oss om at julen, som vanligvis er en stor fest, ikke ble det i år på samme måte som årene før. Men det var heller ingen stor fest for Maria og Josef. De var ikke hjemme, vi var kanskje heller ikke hjemme i år. Kanskje var vi hjemme, men savnet våre kjære som skulle vært der. Det gir oss mulighet til å være oppmerksomme på de små ting, mente p. Andreas. Et lite barn – men for en gave til oss! Kjærlighet og håp for hele verden!