Søndagsbladet – fellesutgave for 3. og 4. søndag i advent

MERK:

Roratemesse 18. desember kl 7.00 er på norsk.

Menighetskontoret er stengt fra mandag 24. des. – tirsdag 1. jan.