Søndagsbladet for perioden 24. desember – 6. januar

OBS!!! Sjekk oppdaterte julemesser.

St. Hallvard menighet ønsker dere en velsignet jul og godt nytt år.