Søndagsbladet for 20. jan. 2019

VIKTIG INFORMASJON

Fra og med mandag 28. januar 2019 blir kirken og kapellet stengt pga. rehabilitering og den store menighetsalen vil bli brukt til å feire messene både på søndager og hverdager. Alle må være forberedt på endringer når det gjelder messetider og bruk av salene. Samtidig vil vi be alle i vår menighet om forståelse og tålmodighet mens arbeidet foregår.

Bildet kan inneholde: en eller flere personer, folk som sitter, bord og innendørs