Søndagsbladet for palmesøndag, stille uke og påske 2019

Velkommen i gjenåpnet kirke og til felles kirkekaffe søndag 14. april etter messen kl. 11:00

Vi gleder oss til å feire påsketiden i renovert kirke!