Søndagsbladet for 4. søndag i påsketiden, den 12. mai 2019