Søndagsbladet for 2. juni 2019, 7. søndag i påsketiden