Søndagsbladet for 1. søndag i advent 01.12.19

Hver tirsdag i advent velkommen til Roratemesse kl. 7.00 og en enkel frokost etter messen.
3. desember – på norsk
10. desember – på norsk
17. desember – på polsk