Søndagsbladet for 2. søndag i fasten 08.03.20.

God fastetid.