Søndagsbladet for søndagene 20. og 27. september 2020

Søndag 27. september kl. 11.00 i høymessen skal vår nye sogneprest p. Ragnar innsettes av biskop Bernt.

Søndag 27. september er det Caritassøndag, der kollekten går til Caritas arbeid, med spesielt fokus på matsikkerhet og bekjempelse av sult.