Søndagsblad for søndagene 11. og 18. oktober 2020

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg…