Ukens pave Frans – Løft blikket

Det første skrittet mot å oppnå en tilbedende holdning er å “løfte blikket” (Jes 60,4).

Når vi løfter blikket mot Gud, blir ikke livets vanskeligheter borte, men vi får en trygghet om at Herren gir oss styrke til å bære og mestre dem.

Pave Frans, januar 2021

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar