Ukens pave Frans – La ikke Jesus gå forbi

Kjære brødre og søstre, la oss alltid være på vakt slik at vi ikke lar Jesus gå forbi uten å ønske ham velkommen. Den hellige Augustin sa “Jeg er redd for Gud når han går forbi”. Redd for hva? For ikke å gjenkjenne ham, for ikke å se ham, for ikke å ønske ham velkommen og ta imot ham.

Pave Frans, januar 2021
Bilde: EPA/EFE

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar