Ukens pave Frans – La ordene få blomstre

Ordene i Den Hellige Skrift ble ikke skrevet for å forbli fanget på papyrus, pergament eller papir. De ble skrevet for å bli tatt imot av et bedende menneske, slik at ordene kan få blomstre i hans eller hennes hjerte.

Pave Frans, januar 2021
Foto: wau.org

Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar