Ukens pave Frans – Fastetidens ørken

I løpet av fastetiden driver Den hellige ånd oss, som Jesus, inn i ørkenen (Mark 1,12-15). Det er ikke et fysisk sted, men heller en eksistensiell dimensjon der vi i stillhet kan lytte til Guds ord, slik at en virkelig omvendelse kan finne sted i oss. 
Pave Frans, februar 2021

Foto: cgcatholic.org.au
Redaktør for «Ukens pave Frans» er Frode Grenmar