Ukens pave Frans

Livets ord

Vi tilhører Kristus, vi er forenet med ham gjennom dåpen. Hans nærvær er i oss, hans lys er i oss, hans liv er i oss. La oss derfor vandre med glede i håpet som blir næret av hans ord: Det er livets ord.

Pave Frans, Festen for Herrens dåp, januar 2022.

Foto: Catholic News World
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar