Ukens pave Frans

Vårt vennskap med helgenene

Helgenene er venner som vi kan vokse i vennskap med. Vi trenger alle venner som kan hjelpe oss med å håndtere livet. Dette er tilliten som gir oss liv og oppmuntring når vi vender oss til de hellige i livets avgjørende øyeblikk.

Pave Frans, februar 2022

Foto: monticellis.com
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar