Ukens pave Frans

Hjertene må forandres først

Hvis vi ønsker at verden skal forandres, må våre hjerter forandres først. La oss rette blikket mot Marias uplettede hjerte. Det var mulig for Gud å begynne en ny frelsens- og fredens historie med henne. Gud forandret historien ved å banke på døren til Marias hjerte.

Pave Frans, mars 2022

Foto: catholicsstrivingforholiness.org
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar