Ukens pave Frans

Jesus lever!

Jesus lever! Også i dag vandrer han midt iblant oss, forandrer oss og setter oss fri. Takket være ham har ondskapen blitt frarøvet sin makt, våre feiltrinn kan ikke lenger hindre oss i å starte på nytt, og døden har blitt en overgang til nytt liv.

Pave Frans, april 2022

Foto: Vatican Media
Redaktør for ‘Ukens pave Frans’ er Frode Grenmar