Autor Arkiv: p. Ragnar

Svindelforsøk

Et våkent menighetsmedlem ble forsøkt svindlet av en person som utgir seg for å være sognepresten vår. Det bes om overføring til en PayPal konto for å “hjelpe med en betaling for kirken”.

Dersom du ser litt nøyere på bildet under så ser du at personen som utgir seg for å være p. Ragnar ikke har en katolsk.no adresse på sin epost – og i tillegg: sognepresten ville uansett aldri be om noe slikt 😂

Vis nettvett og sjekk alltid avsender på epostene du får 😁

Velkommen tilbake :)

Velkommen tilbake til en hverdag uten inngripende smitteverntiltak 🙂

Lørdag 12. februar kom den gledelige meldingen vi alle har ventet på, nemlig at vi vender tilbake til en hverdag uten strenge tiltak som begrenser folks deltagelse i messer og kirkelige aktiviteter. Pandemien er selvsagt ikke over. I mange land er det få vaksinerte og mange som er syke pga mangel på medisinsk utstyr, så COVID vil fremdeles være en del av hverdagen. Det vi har fått er et aldri så lite pusterom og muligheten til å være fellesskap igjen.

Vi ses på søndag 🙂 (ja, det er kirkekaffe både etter messen 09:30 og 11:00)