Modige og kloke kvinner

I kapittel 7 forandrer scenen seg merkbart. Vi hører først om at noen fariseere fra Jerusalem dukket opp hos Jesus i Galilea for å undersøke hvem han var. De følte nok at han ‘fisket i deres vann’. Holdt Jesus seg til Moselovens forskrifter? Jesus gjennomskuet deres hykleri. Mens fariseerne var opptatt av at han overholdt hygienereglene, henviste Jesus tydelig til at det som gjorde et menneske uren, ikke kom utenfra og inn (som alle slags mat), men innenfra og ut: «For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene – utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv.» (Mk 7,21f.)

Dagens evangelium, fremdeles i kapittel 7 (vers 24-30), byr på et ekte høydepunkt. Som abbed Johannes Eckert OSB (München, Tyskland) formulerer det: Hos Markus er det kun ett menneske, en hedensk kvinne (!), som får lov til å korrigere Jesus. Han roser hennes svar som gir hennes datter helbredelse og nytt liv:

«På den tid begav Jesus seg over i bygdene omkring Tyros. Han tok inn i et hus der og ville at ingen skulle få vite det, men det var ikke mulig å holde det skjult. Der var det en kvinne hvis datter var besatt av en vanhellig ånd; straks hun fikk høre om ham, kom hun og kastet seg ned for hans føtter. (Dette var altså en hedningekvinne, av syrofønikisk avstamning.) Og hun bad ham nå at han ville drive demonen ut av hennes datter. Han svarte: «Først gir en barna noe å spise; det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.» «Jamen, herre,» svarte hun, «selv hvalpene får da de smulene som barna lar falle ned under bordet.» Da sa Jesus: «For det svarets skyld kan du gå trygg hjem. Den onde ånden er fart ut av din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen, og demonen borte.»

For en fortelling! Denne kvinnen er en virkelig heltinne. Da Jesus reagerte avvisende og arrogant, ga hun ikke opp, aksepterte hun ikke hans ‘nei’. Hun ydmyket seg selv, påtok seg rollen som ‘hvalpen’, argumenterte modig ut fra dette ståstedet og vant frem! Og Jesus? Han virket nesten litt usympatisk idet han prøvde å avvise kvinnen. Men dette forandret seg mens han lyttet oppmerksom på hva henne svarte. Han var ydmyk nok til å korrigere sin holdning, ta lærdom fra denne hedensk kvinne! For en fortelling!

Abbed Johannes Eckert OSB tilføyer: Det er viktig for Kirken å være lydhør, ‘bevege i hjertet’ gjennom hvilke ord Gud vil åpenbare seg i dag. Dette gjelder særlig for pavens rådgivere. Ethvert menneske kan bli til Guds budbringer, uansett om mann eller kvinne.

I denne sammenheng er det ekstra gledelig at paven har utnevnt en kvinne til en toppstilling som undersekretær for synoden av biskoper, den franske ordenssøsteren Nathalie Becquart (les mer på katolsk.no, her). Dette er spesielt interessant fordi søster Nathalie blir tildelt stemmerett i synoden om synodalitet i oktober 2022. Under ungdomssynoden 2018 og også under Amazonas-synoden i 2019 var det mange (unge) deltakere som hadde spurt hvorfor ikke kvinner fikk lov til å avgi sin stemme i synoden (se Hallvardsvaka nr. 2019/3 s.11 og 2018/3 s.7). Nå har Vatikanet gjort en helomvending. Igjen en viktig brikke til mer likestilling i vår katolske kirke. Pave Frans har et stort ønske om at kvinner deltar i prosessene i kirken. Utnevnelse av sr. Becquart med stemmerett i synoden er et stort steg i denne retningen. Hun blir nok ikke den eneste kvinnen med stemmerett under denne synoden.

Foto: sakset fra katolsk.no, sr. Nathalie er tredje fra venstre