Påmelding til katekese 1. klasse

KATEKESE 1. KLASSE

Registreringsskjema for undervisningsåret 2020/2021

* - alle felter merket med stjerne er påkrevd

Informasjon om eleven

Elevens fornavn *
Elevens etternavn *
Elevens fødselsdato *
Evt. elevens mobil
Adresse *
Postnummer/sted *
Dåpsdato *
Dåpssted (by/land/kirke/menighet) *
Barnet går i klasse *

Informasjon om foreldre

Mors fornavn *
Mors etternavn *
Mors mobil *
Mors e-post *
Fars fornavn *
Fars etternavn *
Fars mobil *
Fars e-post *
Informasjon om katekesen sendes til * begge foreldrekun morkun far

Samtykke

Menigheten gjør oppmerksom på at barn som ikke er registrert i Den katolske kirkes medlemsregister vil bli registrert. Les vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger.

Jeg/vi er innforstått med at
1) menigheten tar bilder i katekesen, på overnattinger, og under mottagelse av sakramenter. Disse bildene deles internt til foreldrene i gruppen i etterkant.
2) det til enkelte anledninger publiseres gruppebilde av katekesebarna i menighetsbladet eller på menighetens hjemmeside.
3) barna meldes automatisk inn i Norges Unge Katolikker (NUK) ved innmelding i katekesen. Gjennom NUK får menigheten viktig økonomisk støtte fra Oslo kommune til å drive barne- og ungdomsarbeidet. Det betales ingenting ekstra for dette, og det er heller ikke noen skjulte kostnader.