Påmelding til katekese 4.-7. klasse

  KATEKESE 4.-7. KLASSE

  Registreringsskjema for undervisningsåret 2023/2024

  * - alle felter merket med stjerne er påkrevd
  Dersom eleven ikke har mottatt førstekommunion, skriv «IKKE MOTTATT» i feltet for førstekommunionssted

  Informasjon om eleven

  Elevens fornavn *

  Elevens etternavn *

  Elevens fødselsdato *

  Evt. elevens mobil

  Adresse *

  Postnummer/sted *

  Dåpsdato *

  Dåpssted (by/land/kirke/menighet) *

  1. kommunionsdato *

  1. kommunionssted (by/land/kirke/menighet) *

  Barnet går i klasse *

  Informasjon om foreldre

  Mors fornavn *

  Mors etternavn *

  Mors mobil *

  Mors e-post *

  Fars fornavn *

  Fars etternavn *

  Fars mobil *

  Fars e-post *

  Informasjon om katekesen sendes til *

  begge foreldrekun morkun far

  Samtykke


  Menigheten gjør oppmerksom på at barn som ikke er registrert i Den katolske kirkes medlemsregister vil bli registrert.Les vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger.


  Jeg/vi er innforstått med at
  1) menigheten tar bilder i katekesen, på overnattinger, og under mottagelse av sakramenter. Disse bildene deles internt til foreldrene i gruppen i etterkant.
  2) det til enkelte anledninger publiseres gruppebilde av katekesebarna i menighetsbladet eller på menighetens hjemmeside.
  3) barna meldes automatisk inn i Norges Unge Katolikker (NUK) ved innmelding i katekesen. Gjennom NUK får menigheten viktig økonomisk støtte fra Oslo kommune til å drive barne- og ungdomsarbeidet. Det betales ingenting ekstra for dette, og det er heller ikke noen skjulte kostnader.