Siste innlegg

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag – 2. mars

GUDSTJENESTE på Kvinnenes Internasjonale Bønnedag:

”LA RETTFERD VINNE FREM”
Oslo lutherske domkirke
Fredag 2.mars kl 17.00

Liturg: Birte N. Sandum

Predikant: Else- Britt Nilsen (styreleder, Norges Kristne Råd)

Appell: Marianne Adams (Leder for Frelsesarmeens Kvinner, kommandør )
Sangere fra Trefoldighets Jentekor (dirigent Edel Stray Pedersen)
Organist: Kåre Nordståga (domkantor)

Kirkekaffe i krypten. Velkommen!
(Til orientering så vil NRK være til stede og gjøre radioopptak av gudstjenesten.)

Biskopens fastebrev

Fastebudskap for 2012
fra biskop Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo – Apostolisk administrator av Trondheim

Kjære troende,

Om kort tid går vi inn i fastetiden, en tid som på en særlig måte utgjør nådens tid. Vi går sammen med Kristus opp til Jerusalem for å høre hva han sier, og han taler svært inntrengende til oss om de største mysterier. Der, i Jerusalem, er vi vidner til hans siste undere, vi skal se ham for Pilatus, på korset, og endelig ved oppstandelsen. Vi kan ikke gjøre dette uten at det påvirker våre liv. Kristus gav alt for oss, og det stiller oss et inngående spørsmål: Hva gir vi som følge av hans eksempel?

Fastetiden er satt av til å besvare dette spørsmål. Hva vi gir av bønn, hva vi gir av det gode eksempel, av den gode vilje. Hvordan vår generøsitet kan heves til et nivå som er litt nærmere hans, i alle fall i viljen. Dette er ting som skal prege vår personlighet i denne tiden. Men vi skal også gjøre et materielt offer – på to vis:

Vi skal for det første – ut ifra en velprøvet pedagogikk fra Kirkens fedre og til vår egen tid – gi avkall på noe vi ikke liker å gi avkall på. Det kan være ganske enkle ting, som sukker i teen eller den daglige sjokolade, men det kan også være et mer krevende offer enn dette.

Vårt materielle offer skal også komme andre til gode. Derfor skal vi i fastetiden gi avkall på penger vi ellers ville ha brukt på oss selv og egne fornøyelser, eftersom det omkring i verden er så mange mennesker hvis liv kan reddes eller forbedres gjennom det vi vil avse.

Jeg anbefaler, som jeg alltid har gjort, Caritas’ fasteaksjon. I år vil pengene gå til prosjekter i Colombia, Honduras, Uganda og Zambia. Når vi gir gjennom Caritas, vet vi at kun en svært liten del av pengene går til administrasjon. Caritas leverer hjelpen der den hører hjemme, nemlig hos de nødlidende. Derfor: Spar litt systematisk, spar så det merkes. Dere kan finne mer informasjon om årets prosjekter, og om hvordan man kan gi sitt offer, på Caritas Norges nettsted.

Jeg vil også i år minne dere på at askeonsdag og langfredag er faste- og abstinensdager. Å faste innebærer en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig, mens abstinens disse dagene innebærer å gi avkall på kjøtt og kjøttprodukter, eller en annen spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. Det vanligste er at man i det minste avstår fra kjøtt disse dagene. Alle mellom 18 og 60 år er forpliktet av fastebudet disse dagene, mens alle mellom 14 og 60 år skal overholde abstinensbudet. De syke, og de som av andre årsaker ikke kan faste eller avstå i henhold til abstinensbudet, er selvsagt unntatt.
Hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død; derfor er denne dagen hele året igjennom en særskilt botsdag hvor vi oppfordres til å faste. For oss som av og til glemmer denne skikken, gir fastetiden oss en god anledning til å ta den opp igjen. De nordiske biskoper har tidligere gitt oss forslag til hvordan denne fasten kan praktiseres, når de skriver at fredagsfasten oppfylles på én eller flere av følgende måter:

1. Ved av avstå fra kjøtt eller annen form for mat.
2. Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.
3. Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltagelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.
4. Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer, til noen som trenger det – enten hjemme eller ute.
5. Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.
6. Den form for bot vi velger for fredagen, er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristens liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.

Jeg vil i messene i fastetiden og den stille uke forsøke i min bønn å ledsage dere opp mot Jerusalem. Så skal vi der sammen få være vidner til Kristi uendelige kjærlighet, og til hans – og vår – seier over døden.

Jeg ønsker dere alle en velsignet fastetid.

Fra søndagsbladet søndag 19. februar

Askeonsdag (22/2) er faste- og abstinensdag.
Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig.
Abstinens vil si at man gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. Tradisjonelt betyr det å ikke spise kjøtt på abstinensdagene. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet.

Nestekjærlighet uten grenser
Pengene som samles inn under fasteaksjonen skal blant annet gå til å støtte Caritas’ prosjekter i Colombia, Honduras, Uganda og Zambia.
Du finner fastebøsser bak i kirken!

Vellykket middag lørdag 11. februar!
En stor takk til de filippinske damene som arrangerte en på alle måter vellykket middag til inntekt for St. Martin kirke. Søndagsbladet kommer tilbake med endelig overskudd fra middagen når dette er klart.

St. Elisabethsøstrene inviterer:
jenter og kvinner (fra 15 år og oppover) til en kallshelg hos oss på
St. Elisabethhjemmet på Nordstrand(Munkerudveien 52, 1165 Oslo)
fra fredag den 24. til søndag den 26. februar 2012.
Lurer du på hva Gud kaller deg til? Da er denne helgen en hjelp for deg til å søke Guds vilje i ditt liv. Vi starter fredag kl. 18.00. Vil du bli med på arrangementet, så er påmeldingsfristen 22.02.2012 Da blir det lettere for oss å organisere helgen.
Ta med deg: Bibelen, sovepose, godt humør og en venninne.
Har du spørsmål, eller vil du melde deg på med det samme?
Ta gjerne kontakt med: Sr. Karolina (Karolina@StElisabeth.katolsk.no, mob. 41252224)

Foreldremøte om Førstekommunion
Søndag, 04. mars 2012 etter familiemessen (dvs. ca. kl 12) er alle foreldrene/ foresatte til barna som skal motta Førstekommunion i mai invitert til foreldremøte i lille menighetssal i 2. etasje. Pater Sigurd skal informere om alt som er viktig i forbindelse med dagen barna skal motta sin Førstekommunion på. Velkommen!

THERESE SKAAR
er barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet.
Therese har ansvar for familiekor, SHUL- St. Hallvard UngdomsLag, familietreff og søndagsskolen. Hun har fast kontordag på tirsdag. Du kan treffe henne på tlf. 23303200/40436427 eller e-post therese.skaar@katolsk.no

ANGELIKA WIMMER
er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag på tlf 2330300 eller på e-post: angelika.wimmer@katolsk.no

Katolske messer i Bredtvet kirke

Som forhåpentlig mange har fått med seg, fikk vi i januar anledning til å begynne med katolsk messefeiring i Bredtvet kirke. I første omgang – FRA FØRSTE HELG I MARS – dreier det seg om lørdager og søndag morgen. Vi prøver å utnytte de ressurser vi har og skal frem til sommeren prøve å feire messer som følger (med forbehold om endring. Våre nettside er oppdaterte):

Lørdager:
kl. 16.00 – 1. lørdag i måneden (polsk)
kl. 16.00 – 2. lørdag i måneden (vietnamesisk)
kl. 16.00 – 3. lørdag i måneden (tamilsk)
kl. 16.00 – 4. lørdag i måneden (fransk/spansk – språk er ikke avklart)
kl. 16.00 – 5. lørdag i måneden (?)
kl. 18.00 – Hver lørdag (engelsk)

Søndager:
Kl. 09.00 – Hver søndag (norsk)

For at dette skal kunne fungere, er vi prester fullstendig avhengig av hjelp fra dere i menigheten som bor i Groruddalen. Vi trenger frivillige som kan være tekstlesere (lektorer), forsangere evt. et lite kor, kirkeverter, ministranter, noen som kan gjøre litt rent etter oss, slik at det ser bra ut når Bredtvet menighet feirer sine søndagsgudstjenester. Om du/dere kunne tenke dere å hjelpe til på en eller annen måte, ikke nøl med å kontakte en av prestene eller gjerne menighetskontoret på telefon 23303200 eller e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no

Hjertelig velkommen til messer i Groruddalen!

Fra søndagsbladet 12. februar 2012

Vi nærmer oss Askeonsdag.
Alle som har palmegrener hjemme, kan ta dem med til kirken fram til mandag 20. februar. Da brennes de til aske, som vil bli brukt på askeonsdag.

Program for Olsok 2012
Den katolske kirkes olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad
fra fredag 27. juli til mandag 30. juli.
For påmeldinger og mer informasjon, kontakt; Unn Lindgard Madsø, unn.madso@katolsk.no, mobil 916 72 357 eller Anne-Merete Edsberg, anneme@broadpark.no, mobil 482 83 597
Delta i denne spesielle feiringen av Norges nasjonalhelgen. Fyldigere opplysninger finner du på katolsk.no

La barna komme – Ressursdag om barn og tro 10. mars 2012
Barna våre har en grunnleggende lengsel etter å bli kjent med Gud, og vi som menighet har et ansvar for å lede dem dit de hører hjemme, til Guds åpne armer. Sted: Menighetsalen i St. Olav menighet i Oslo Tid: kl 11.00-17.00
For hvem: Alle som arbeider med barn i menigheten, eller som ønsker å starte opp noe for barna i sin menighet.Pris: Gratis. (eks. reiseutgifter) På denne kursdagen ønsker vi å gi dere ny inspirasjon og konkrete ideer for å møte barna der de er og gi dem et trygt og gledefylt møte med Jesus og kirken.
Påmelding på mail til NUK: nuk@nuk.no innen 1. mars.

Ønsker du å sette av tid til en retrett i fastetiden?
St. Joseph retrettsenter på Grefsen tilbyr retretter bl. a i fastetiden. Vi har to retretter i løpet av fastetiden: Torsdag 1.mars til søndag 4.mars og
Torsdag 22.mars til søndag 25.mars.
Våre retretter tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner ( Laudes og vesper ) og den Hellige Messe er en fast del av dagrytmen. Impuls til bønneøkter og personlig veiledning er også en del av retretten som vi tilbyr.
Vi starter våre retretter torsdag med aftens kl. 18.00 og avslutter med middag kl. 12.45 på søndag.
Ønsker du mer informasjon om våre retretter se på våre hjemmesider : www.stjoseph.no. Påmelding pr. E post : retrett@stjoseph.no eller ta direkte kontakt med senteret pr. telefon : 23400935 (Sr. Anette Moltubakk)

PRAHA HØSTEN 2012
St. Hallvard menighet planlegger tur til Praha høsten 2012. Vår egen Katrine Lundgren er offisiell Praha-guide, og vi vil selvsagt nyte godt av hennes kompetanse under oppholdet.
Avreise fra Gardemoen lørdag 8. september kl 10:40. Hjemreise onsdag 12. september med ankomst Gardemoen kl 15:00
Pris pr. person blir ca kr 5300 med tillegg for enkeltrom kr 660. Prisen inkluderer reise, overnattinger, velkomstmiddag, to omvisninger og en utflukt. Foreløpig påmelding så snart som mulig, og senest 15. februar til St. Hallvard Menighet v Geir Moen, geirmoen51@hotmail.com tlf 94179673

Unge Voksne Katolikker har møte i St. Olav menighet 15. februar, kl. 18.30 etter kveldsmessen. Denne gangen skal vi ha spillekveld, og dere er velkomne til å ta med deres egne spill. Alle er velkomne, dere kan selv definere hva som er en ung voksen.

Tilbud til familier, barn, ungdommer

KATEKESE/ KONFIRMANTUNDERVISNING
Det er katekese for 2.-7. klasse og konfirmantundervising for 8. og 9. klasse førstkommende lørdag 11.februar kl 10-14. I fremtiden skal 8. og 9. klasse ha konfirmantundervisning. De som går i 8. klasse nå, bes derfor møte denne lørdagen og ta med seg utfylt påmeldingsskjema. Ta gjerne kontakt med menigheten.

Semesterplan for FAMILIEKORET

13.februar Øvelse 17.30-18.30
27.februar Øvelse 17.30-18.30
12.mars Øvelse 17.30-18.30
24.mars FAMILIETREFF
26.mars Øvelse 17.30-18.30
9.april påskeferie
23.april Øvelse 17.30-18.30
7.mai Øvelse 17.30-18.30
21.mai Øvelse 17.30-18.30
1.-3. juni Familiehelg på Mariaholm
11.juni Sommeravslutning KONSERT

Semesterplan for SHUL

6.februar Messe kl. 18.00 etterpå Teater
13.februar Messe kl. 18.00 etterpå Spillkveld
20.februar Vinterferie
27.februar Messe kl. 18.00 etterpå Quizkveld
5.mars Messe kl. 18.00 etterpå Teater
12.mars Messe kl. 18.00 etterpå Pater prater
19. mars Messe kl. 18.00 etterpå Teater
26.mars Messe kl. 18.00 etterpå Filmkveld
2. april Påskeferie
9.april Påskeferie
16.april Messe kl. 18.00 etterpå Teater
23.april Messe kl. 18.00 etterpå Bingo og Pizza- Ungdomaslage fra Bærum kommer på besøk
30.april FRIDAG (inneklemt dag. Mange reiser bort)
7.mai Messe kl. 18.00 etterpå Teater
13.mai Forestilling
15. mai St.Hallvard dagen. OBS! Tirsdag.
21.mai Bowling
28.mai 2.pinsedag. FRIDAG
4.juni Tur til Lunden kloster
9. Juni Sommeravslutning

Fra søndagsbladet 5. februar 2012

Program for Olsok 2012

Den katolske kirkes olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad
fra fredag 27. juli til mandag 30. juli.
Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge
Du som kristnet folk og land, Kristi tjener, kong Olav
Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge

For påmeldinger og mer informasjon, kontakt;
Unn Lindgard Madsø, unn.madso@katolsk.no, mobil 916 72 357
eller Anne-Merete Edsberg, anneme@broadpark.no, mobil 482 83 597
Delta i denne spesielle feiringen av Norges nasjonalhelgen.
Fyldigere opplysninger finner du på katolsk.no

La barna komme

Ressursdag om barn og tro 10. mars 2012 OSLO
Barna våre har en grunnleggende lengsel etter å bli kjent med Gud, og vi som menighet har et ansvar for å lede dem dit de hører hjemme, til Guds åpne armer.
Sted: Menighetsalen i St. Olav menighet i Oslo

Tid: kl 11.00-17.00
For hvem: Alle som arbeider med barn i menigheten, eller som ønsker å starte opp noe for barna i sin menighet.
Pris: Gratis. (eks. reiseutgifter)
På denne kursdagen ønsker vi å gi dere ny inspirasjon og konkrete ideer for å møte barna der de er og gi dem et trygt og gledefylt møte med Jesus og kirken.

Program:
praktiske verksteder med barnesang og fortelling,
innledning og felles samtale om barnas rolle i kirken ved pater Sigurd Markussen,
presentasjon av ny nettside med ressurser for menighetens barnearbeid.
Presentasjon av Ordets liturgi for barn
Påmelding på mail til NUK: nuk@nuk.no innen 1. mars.

Nå haster det! Meld deg på :
Middag til inntekt for St. Martin kirke!

Lørdag 11. februar 2012 kl 18:30 arrangerer noen av menighetens ildsjeler, damer fra den filippinske gruppen, middag i St. Hallvards menighetslokaler. Middagen koster 300 kr og består av seks retter og alkoholfri drikke. Det blir også underholdning.

Hele beløpet går uavkortet til St. Martin kirke. Frist for kjøp av billetter er 31. januar 2012. Billetter kan kjøpes på menighetskontoret, under kirkekaffen eller hos prestene. Beløpet kan betales via terminal i kirken eller overføres St. Hallvards bankkonto 3000.22.49134 merket «Middag»
Benytt denne fenomenale sjansen til å støtte byggingen av St. Martin kirke.

PRAHA HØSTEN 2012

St. Hallvard menighet planlegger tur til Praha høsten 2012. Vår egen Katrine Lundgren er offisiell Praha-guide, og vi vil selvsagt nyte godt av hennes kompetanse under oppholdet. Avreise fra Gardemoen lørdag 8. september kl 10:40. Hjemreise onsdag 12. september med ankomst Gardemoen kl 15:00. Pris pr. person blir ca kr 5300 med tillegg for enkeltrom kr 660. Prisen inkluderer reise, overnattinger, velkomstmiddag, to omvisninger og en utflukt. Foreløpig påmelding så snart som mulig, og senest 15. februar til St. Hallvard Menighet v Geir Moen, geirmoen51@hotmail.com tlf 94179673

Katrine Lundgren viser en presentasjon av steder vi kan besøke i Praha i kirkekaffen 12. februar.

Unge Voksne Katolikker, Oslo samles i St. Olav menighetslokaler 15. februar kl 18:30 etter messen. Det blir spagetti og deretter kortspill. Alle er hjertelig velkommen.
Ta gjerne kontakt med Sarolta i Unge Voksne 41 01 40 90

Program for St Hallvard UngdomsLag våren 2012

SHUL – Program våren 2012

6. februar – Messe kl. 18.00 etterpå Teater
13. februar – Messe kl. 18.00 etterpå Spillkveld
20. februar Vinterferie
27. februar – Messe kl. 18.00 etterpå Quizkveld
5. mars – Messe kl. 18.00 etterpå Teater
12. mars – Messe kl. 18.00 etterpå Pater prater
19. mars – Messe kl. 18.00 etterpå Teater
26. mars – Messe kl. 18.00 etterpå Filmkveld
2. april – Påskeferie
9. april – Påskeferie
16. april – Messe kl. 18.00 etterpå Teater
23. april – Messe kl. 18.00 etterpå Bingo og Pizza- Ungdomaslage fra Bærum kommer på besøk
30 .april FRIDAG (inneklemt dag. Mange reiser bort)
7. mai – Messe kl. 18.00 etterpå Teater
13. mai – Forestilling
15. mai – St.Hallvard dagen. OBS! Tirsdag.
21. mai – Bowling
28. mai 2.pinsedag. FRIDAG
4. juni – Tur til Lunden kloster
9. juni – Sommeravslutningogram kommer

Semesterplan for FAMILIEKORET

St Hallvard menighets familiekor samles følgende mandager:

30. januar Øvelse 17.30-18.30
13. februar Øvelse 17.30-18.30
27. februar Øvelse 17.30-18.30
12. mars Øvelse 17.30-18.30
24. mars FAMILIETREFF
26. mars Øvelse 17.30-18.30
(9.april påskeferie)
23. april Øvelse 17.30-18.30
7. mai Øvelse 17.30-18.30
21. mai Øvelse 17.30-18.30
1.-3. juni Familiehelg på Mariaholm
11. juni Sommeravslutning KONSERT

Informasjon søndag 29. januar 2012

4. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side (437) 459
1. lesning: 5 Mos 18, 15-20
Omkved: Lytt til hans røst i dag. Forherd ikke deres hjerter.
2. lesning:1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mark 1, 21-2

Kl 11.00 denne søndagen feirer biskop Eidsvig messen i anledning fredningen av St Hallvard kirke. Kirkekaffe etterpå.


Kommende uke:

MANDAG 30 jan 17.30 Barne- og familiekoret
– 18:00 Messe – SHUL etterpå
– 18:30 Meditasjon i speiderkjelleren – det er plass til flere!
TIRSDAG 31 jan 18:00 Maria lysmesse med konfirmantene
ONSDAG 1 feb Deadline for innlevering av stoff til Hallvardsvake nr 1 2012.
– 11:00 Messe – Kontaktklubben
– 18:30 Korøvelse
– 18:30 Ekteskapskurs – norsk
TORSDAG 2 feb 18:00 Messe – Åpent Hus
LØRDAG 4 feb 10:00 Konfirmantundervisning 10. klasse
– 11:00 Messe

BOKSKAPET TILBYR I DAG BØKER OM ST. HALLVARD KIRKE
Praktboken ST HALLVARD KIRKE OG KLOSTER (kr 200) er til salgs ved bokskapet. Boken forteller på norsk og engelsk om kirkens historie og om symbolikken i byggverket, og viser med vakre fotografier lysets sentrale betydning.
Boken FRA URTEGATEN TIL ENERHAUGEN av Johannes Bruce (kr 25) anbefales også. Hvordan begynte menigheten St. Hallvard? Hvordan var det før denne kirken ble bygget.

PRAHA HØSTEN 2012

St. Hallvard menighet planlegger tur til Praha høsten 2012. Vår egen Katrine Lundgren er offisiell Praha-guide, og vi vil selvsagt nyte godt av hennes kompetanse under oppholdet. Avreise fra Gardemoen lørdag 8. september kl 10:40. Hjemreise onsdag 12. september med ankomst Gardemoen kl 15:00. Pris pr. person blir ca kr 5300 med tillegg for enkeltrom kr 660. Prisen inkluderer reise, overnattinger, velkomstmiddag, to omvisninger og en utflukt. Foreløpig påmelding så snart som mulig, og senest 15. februar til St. Hallvard Menighet v Geir Moen, geirmoen51@hotmail.com tlf 94179673

Tilbud til familier, barn, ungdommer
KATEKESE/ KONFIRMANTUNDERVISNING
Katekesen/ konfirmantundervisningen har startet opp igjen. I fremtiden skal 8. og 9. klasse ha konfirmantundervisningen. De som går i 8. klasse nå, bes derfor å melde seg på konfirmantkurs ved å fylle ut påmeldingsskjema. Ta gjerne kontakt med menigheten.

SHUL
St. Hallvard UngdomsLag møtes hver mandag. Vi starter med messe kl. 18:00 og fortsetter i den nye menighetslaen etterpå. Ungdomslaget er for ungdom fra 13 år og oppover. Neste gang vi treffes er 30. januar. Velkommen! Obs. Ekstratreff 31. januar. Se under:

Maria lysmesse 31.januar
Tirsdag 31.januar er det Maria lysmesse i St. Hallvard kirke for konfirmantene i St. Olav og St. Hallvard. Etter messen kl. 18.00, blir det boller og kakao + underholdning i menighetsalen Vel møtt!

Informasjon søndag 22. januar 2012

Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år II)
MANDAG 23 jan 18.00 Messe – Møte i SHUL etterpå!
18:30 Grunnkurs i troen – norsk
TIRSDAG 24 jan 18:30 St. Hallvard bibelgruppe
ONSDAG 25 jan APOSTELEN PAULUS’ OMVENDELSE 11:00 Messe – kontaktklubben
– 18:00 Messe
– 18:30 Korøvelse

FREDNING AV ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER
Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren.
Dette markeres i høymessen søndag 29. januar kl 11:00 ved en pontifikalmesse. Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester. Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar vil være tilstede.

I DEN ANLEDNING VIL BOKSKAPET TILBY:
Praktboken ST HALLVARD KIRKE OG KLOSTER (kr 200) er til salgs ved Bokskapet. Boken forteller på norsk og engelsk om kirkens historie og om symbolikken i byggverket, og viser med vakre fotografier lysets sentral betydning.
Boken FRA URTEGATEN TIL ENERHAUGEN … av Johannes Bruce (kr 25) anbefales også. Hvordan begynte menigheten St Hallvard? Hvordan var det før denne kirken ble bygg?

Middag til inntekt for St. Martin kirke!
Lørdag 11. februar 2012 kl 18:30 arrangerer noen av menighetens ildsjeler, damer fra den filippinske gruppen, middag i St. Hallvards menighetslokaler. Middagen koster 300 kr og består av seks retter og alkoholfri drikke. Det blir også underholdning.
Hele beløpet går uavkortet til St. Martin kirke. Frist for kjøp av billetter er 31. januar 2012. Billetter kan kjøpes på menighetskontoret, under kirkekaffen eller hos prestene. Beløpet kan betales via terminal i kirken eller overføres St. Hallvards bankkonto 3000.22.49134 merket «Middag»
Benytt denne fenomenale sjansen til å støtte byggingen av St. Martin kirke.

FRA LUNDEN KLOSTER – BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET 2012
Onsdag, 25.januar kl 19.00 feirer vi i klosterets kapell årets økumeniske gudstjeneste i Samarbeid med Tonsen menighet. Preken ved Revd. Canon Janet Heil, St. Edmund’s kirke i Oslo. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og underholdning.
For 40 år siden: 24. janauar 1972 ble det holdt den 1. økumeniske gudstjeneste under Bønneuken for Kristen Enhet i klosterets kapell på Lunden. Denne gangen var det biskop Alex Johnson, bror til vår søster Ida Sunniva Johnson, som holdt preken.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Informasjon søndag 15. januar 2012

Kommende uke:
MANDAG 16 jan 17:30 Familiekor – middag fra 16:45
– 18.00 Messe – Møte i SHUL etterpå
– 18:30 Grunnkurs i troen
ONSDAG 18 jan 11:00 Messe – kontaktklubben
– 18:30 Korøvelse
– 18:30 Ekteskapskurs
LØRDAG 21 jan 10:00 Konfirmantundervisning 10. klasse
– 11:00 Messe


FREDNING AV ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER

Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren. Dette markeres søndag 29. januar ved en pontifikalmesse. Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester. Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar vil være tilstede.

Har du lyst til å være med i en festkomite?
Fra tid til annen arrangerer menigheten ulike større arrangement.
Vi ønsker oss noen personer som kunne tenke seg å bidra i en eller flere av komiteene.
Først og fremst er det vår store julefest som står for døren. Hvis du liker å pynte, sette opp bord og stoler, bake, underholde eller rydde etter festen så vil vi bli veldig glade for å få vite om det. Du kan melde fra til kontoret, sende mail eller legge en lapp i postkassen vår.

Til dere som kjører en fast rute til kirken hver søndag, har ledig plass i bilen og vil stille denne plassen til disposisjon. Det hadde vært flott om dere kunne oppgi reiserute, telefonnummer og hvilken messe dere pleier å delta i til menighetskontoret, slik at de som trenger skyss til kirken kan ringe for å gjøre avtale om kjøring. Det er selvsagt greit å si at denne gangen passer det dessverre ikke.

Vi er svært takknemlige for ministrantskoene vi har fått. De henger nå pent i skoposer i gangen bak sakristiet. Det er hyggelig å se ministrantene våre med pene sko. Saken er at vi trenger flere sko, så har du noen pene, sorte sko stående, som ingen bruker, ta dem med til kirken!

Bilder fra pilegrimstur til Hadeland 3. september 2011

Lørdag 3. september arrangerte Caritasutvalget i menigheten pilegrimstur til Hadeland. Spesielt invitert var ikke-etniske norske og en nesten full buss reiste på besøk til søsterkirkene på Gran og St. Petri kirke på Tingelstad.

Bilder fra Mariaprosesjon lørdag 13/8 2011

FRA ST HALLVARD KIRKE TIL ST OLAV KIRKE

Bilder fra konfirmasjonen 13. juni 2011

Bilder fra førstekommunion 2. juni 2011

Bilder fra familiehelg på Mariaholm 27-29/5 2011

Bilder fra katekesehelg på Mariaholm 29/4 til 1/5 2011