Autor Arkiv: Helga

Uten innsatsen for å elske Gud blir man middelmådig…

… fortalte pave Frans i sin preken på første adventssøndag. Vatikanet er i streng isolasjon grunnet smitterisikoen. Messen ble strømmet. Paven feiret liturgien sammen med 11 av de 13 nye kardinalene som hadde fått sine røde hatter dagen før. To av dem kunne ikke være til stede grunnet reiserestriksjoner. Det som prelatene med de nye røde hatter fikk høre, var pavens formaning om å ikke la seg forføre av verdslighet. Denne formaningen gjelder nok også for oss alle…

Les mer her

Paven lanserer en ‘Global pakt om utdanning’

Verdien av vår pedagogiske praksis vil ikke bare måles av resultatene av standardiserte tester, men av evnen til å påvirke samfunnets hjerte, sier pave Frans.

Denne globale utdanningspakten skal hjelpe hele verden til å forandre seg. For paven er god utdanning sentral for å bygge en bedre verden: «En annen verden er mulig, og vi er kalt til å lære å bygge den!»

Les mer her

La oss åpne for en større dialog med hverandre!

Rouen, Frankrike. Kristen-muslimsk samling for å fordømme religiøs fanatisme

Erkebiskop Dominique Lebrun, kilde: katolsk.no

Erkebiskop Dominique Lebrun av Rouen er en etterfølger av erkebiskop Robert som skal ha døpt Hellige Olav i 1014. Lebrun inviterte for noen dager siden til en samling for for å huske Samuel Paty, den franske ungdomsskolelæreren som ble halshugget 16. oktober. Paty hadde vist tegneserier av profeten Mohammad under et foredrag om ytringsfrihet. Det katolske tidsskriftet LaCroix har intervjuet erkebiskopen som i 2016 måtte begrave en av sine prester som ble knivstukket og drept av religiøse fanatikere mens han feiret morgenmessen. Lebrun kommer med sterke utsagn om hvordan å få til et mer fredelig og rettferdig samliv tvers igjennom alle grupper i et samfunn. Noe som også er viktig å høre om for oss i Norge.

klikk her for å lese mer

Ingen av oss blir frelst alene, vi kan kun bli frelst sammen

Pavens nye encyklika Fratelli Tutti, avsnitt 32

I sin nye encyklika Fratelli Tutti gir paven oss hans visjon av en verden som har lagt nasjonalisme og kapitalisme bak seg.

Pave Frans har adressert denne encyklika ikke bare til katolikkene men til alle mennesker av god vilje. Paven ber oss om å reflektere over hans tanker og svare med å sette dem ut i live – å bygge på ‘brorskap’ og ‘sosialt vennskap’, være medmennesker som tar ansvar for særlig de svake og marginaliserte.

Klikk her for å lese mer