Autor Arkiv: Helga

“Et bilde som er verdt en tale”

Pontificia Academia pro vita, Det pavelige akademi for livet, har distribuert bildet nedenfor på sin Twitter-side 12. september. Vi ser den verdensberømte Pieta av Michelangelo i St. Peters basilika i Roma, Maria med en svartfarget død Jesus i fanget. Dermed kommer akademiet med en sterk uttalelse til støtte for ‘Black lives matter’-bevegelsen som – etter mer enn 50 år etter at Martin Luther King jr. ble drept i USA – fortsatt kjemper for rettferdighet og likestilling av mennesker med mørk hudfarge. Bevegelsen har startet i USA, men har fort spredt seg over hele verden. Er rasisme et tema for Pro Vita? Paven sier: “Ja!” I hans generalaudiens onsdag 3. juni, en drøy uke etter George Floyds død som utløste protestbevegelsen, uttalte han seg slik: “Vi kan ikke tolerere eller lukke øynene for rasisme og ekskludering i noen form og likevel hevde at vi forsvarer livets hellighet.”

Hallvardsdagen 2019

St. Hallvard menighet feiret sin helgen og kirkevigsel 12. mai 2019, nærmeste søndag til selve dagen 15. mai. Det ble en veldig fin markering av dagen med en høytidelig messe og gratis kirkekaffe etterpå. Ulike nasjonale grupper var involvert og bidro med sang, dans, mat og mye mer.