Søndagsbladet for søndag 13. oktober 2019

Bli med på Mariaprosesjon søndag 13. oktober etter høymessen kl. 11.00. Vi går rundt St. Hallvard kvartelet.